Kurz Specialista ochrany obyvatelstva

Kalendář
KURZY ÚHŠ
Datum
23.11.2019 8:00 - 24.11.2019 16:00
Místo
ÚHŠ Bílé Poličany
Url
https://www.uhsbp.cz/kurzy

Popis

SPECIALISTA OCHRANY OBYVATELSTVA
   
Rozsah: 16 hod.
   
Cena:

1.980,- Kč

v ceně kurzu je zahrnuto ubytování (1 noc) a stravování (oběd, večeře, snídaně, oběd)

Specialista ochrany obyvatelstva má především tyto úkoly:

  • pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy
  • spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce – pokud se jedná o „ určenou obec „
  • na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení a případně provádí i jeho odbornou přípravu
  • může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany
  • spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva
  • spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli
  • na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva – zejména při potřebách praktických ukázek

může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu

Informace o poloze

ÚHŠ Bílé Poličany

Město
Bílé Poličany 544 52
Ulice
Zámek