Poděkování všem osobám, organizacím a složkám IZS ČR

Dne 6. 8. 2019

 

Dobrý den,

dovolte abych vám všem poděkoval jménem spolku COO-ČR z. s., a pořadatelem  SDOO a SDH obce Osečnice v okrese Rychnov nad Kněžnou. Dne 3. 8. 2019 v rámci přípravy ochrany obyvatelstva proběhl 2. ročník  branného dne pro mládež a rodiče s dětmi. Šlo o školu hrou a tak se nejednalo o přednášky, ale o zábavnou formu zapojit mládež a rodiče do přípravy jejich vlastní prevence při možných živelných pohromách. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 60 družstev mládeže a dětí od 4 let s rodiči, odhadem několik set návštěvníků. O předvedenou techniku a technické prostředky všech složek IZS ČR byl velký zájmem. Praktické ukázky Policie České Republiky z okresu Rychnov nad Kněžnou, Zdravotní Záchranné Služby Hradec Králové - vozidlo Jaroměř, Hasičský Záchranný Sbor z Rychnova nad Kněžnou - Hradec Králové, Ústřední Hasičská Škola Bíle Poličany, SDH Dobré, SDOO SDH - Osečnice - COO-ČR z. s.,  vytvořili pro návštěvníky tu nejlepší atmosféru a prostředí. Poháry, medaile, diplomy a pro děti sladkosti věcné ceny za které děkujeme všem dárcům a sponzorům této akce. Děkujeme za vzorný průběh dne bez úrazu a zabezpečení chutného občerstvení i dostatek přístřeší před deštěm.


S přátelským pozdravem

Petr Křížek, předseda spolku COO-ČR z. s. a za SDCOO Osecnice starosta SDH Luboš Hejzlar... 

 

 

Proběhl 2. ročník sportovně-branného dne COO-ČR a IZS ČR
Zpracoval: 1. místopředseda COO-ČR z. s. Petr Mirvald

V sobotu 3. 8. 2019 od 10:00 proběhl v obci Osečnice (okres Rychnov nad Kněžnou) 2.ročník sportovně-branného dne COO a IZS ČR.

Tuto akci metodicky připravila a zorganizována COO-ČR z. s. ve spolupráci se členy SDOO - Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva a SDH - Sboru Dobrovolných Hasičů Osečnice. Akce byla dobře zorganizovaná a provedená, za kterou všem členům děkujeme.

Byl zde program pro celé rodiny i jednotlivce. Ukázky práce Policie ČR, například práce psovodů a osobního vybavení pořádkové a zásahové jednotky. Dále zde bylo ukázáno vybavení a technika ZZS -zdravotní záchranné služby a dobrovolných a profesionálních hasičů. Nechyběla zde ani technika Civilní ochrany obyvatelstva – ČR, např. protiradiační průzkumný transportér, speciální nákladní auto TATRA pro živelné pohromy z HZS ČR a sanitka ZZS královéhradeckého kraje.


Připravena byla také naučná stezka „ Děti pojďme si hrát na hasiče a civilní ochranu obyvatelstva “. Jednalo se o příjemnou, asi 2 km procházku po okraji obce OSEČNICE, na které byli připravené sportovně-branné discipliny.

Účastníci se dozvěděli co to je ochrana obyvatelstva, co to je evakuační zavazadlo, jaké jsou vhodné potraviny k přežití, a jaké jsou doporučené ochranné prostředky. Byli seznámeni s různými druhy hasících přístrojů a s improvizovanými hasícími prostředky v domácnosti. Účastníci museli zodpovědět, jaké znají živelné pohromy a ochranu před jejich účinky, jak poskytnout první pomoc a prokázat znalost všech telefonních čísel tísňových linek IZS ČR.

Dalším s pestřením programu bylo navlékání ochranné dýchací masky, respirátoru a ochranného obleku, zábavné kvizové otázky a rozpoznávání technických prostředků, střelba ze vzduchovky a hod granátem, stejně tak třídění odpadků. Na hřišti SDH Osečnice proběhl mini hasičský sport, 60ti děti s podporou rodičů.

O děti a rodiče, včetně všech hostů, bylo dobře postaráno chutným občerstvením a s velkým výběrem. Prostory SDH a přístřeší pod velkou pergolou a stanem při dešti ochránili několik set přítomných občanů. Poháry, medaile, diplomy a hračky s pamlsky již při druhém ročníku soutěže děti nezklamali. Někteří hasiči byli k závěru setkání za své zásluhy vyznamenáni. K vyznamenaným patří i předseda COO-ČR z.s. Petr Křížek, duše projektu COO-ČR z.s.

Nešlo o žádný závod na čas, ale o zábavný soutěžní projekt Civilní ochrany obyvatelstva pro děti a dospělé osoby. Doporučená škola hrou pro každou rodinu a co doporučujeme znát a mít doma.

Velká pochvala patří všem, kteří se podíleli na přípravě a na realizaci celého tohoto sportovně-branného projektu. Pořadatelé i veřejnost se již nyní těší na další ročník. Akce se také zůčastnilo 10 pozorovatelů z řad Specialistů ochrany obyvatelstva.

Reportáž televize PRIMA:

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/video-jak-se-chovat-pri-povodnich-nebo-blackoutu-deti-se-ucily-nasazovat-plynove-masky

 

 

Přátelské setkání skupiny ochrany obyvatelstva Moravská Třebová dne 9. 8. 2019

Zpracovali: Jitka a Petr Mirvaldovi

Na přátelské setkání členů skupiny civilní ochrany obyvatelstva z Moravské Třebové jsme se všichni nesmírně těšili a nemohli jsme se dočkat, až bude konečně 9. 8. Pomalu jsme se odpoledne sjížděli do romantického prostředí, kde na nás čekala vůně pečeného kuřecího masíčka, grilovaná zelenina, naprosto skvělý guláš a spousta dalších dobrot…… Ale hlavně na nás na všechny dýchla, dá se říci až posvátná, atmosféra lidské pospolitosti s nezapomenutelnými vzpomínkami na posezení u táborového ohně. Dospělí i děti si mohli na improvizované střelnici vyzkoušet střelbu na terč ze vzduchovky, z univerzální kuše na šipky a kuličky, a také střelbu z luku a praku. Nejmenší děti si hrály na malém pískovišti.

                                                                                                                                                                 

V přátelském povídání, uždibování a ochutnávání všeho dobrého se neslo celé páteční odpoledne, kdy nám přálo i počasí, a najednou už byl čas odjezdu. Velké poděkování patří Milošovi a Vlastíkovi za skvěle vyčistěný pozemek i za super chutné jídlo. Nesmíme zapomenout na Lidku, která se také podílela na přípravě, a zároveň tímto děkujeme i majiteli pozemku za jeho laskavé zapůjčení.

 

Kdo tam s námi nebyl, může přijet příště.

 

Bude to ale jen na vlastní nebezpečí: kdo jednou okusí, podruhé neodolá.

 

Založení Krajské rady Pardubického kraje a Okresní rady okresu Svitavy

  1. 6. 2019 proběhla v Pardubicích schůze COO-ČR z.s., kde byla zvolena prozatímní Krajská rada Pardubického kraje a prozatímní Okresní rada okresu Svitavy.

Na základě hlasování byli zvoleni:

  • starosta Krajské rady Pardubického kraje Miloš Elfmark
  • náměstek starosty Krajské rady Pardubického kraje: Jana Klicperová
  • člen výkonného výboru Krajské rady Pardubického kraje: Petr Mirvald

 

  • starosta Okresní rady okresu Svitavy: Jitka Mirvaldová

 

Civilní ochrana obyvatelstva – ČR

autor: Petr Mirvald, 15. 6. 2019

V rámci České republiky vznikla organizace Civilní ochrana obyvatelstva – České republiky.

Tato organizace chce připravit občany na mimořádné události, krizové situace a v případě potřeby i na postapokalyptickou dobu. Cílem je pomáhat starostům při budování civilní ochrany obyvatelstva v obcích, vybudovat v obcích Skupiny dobrovolníků civilní ochrany obyvatelstva a postupně některé změnit na Jednotky civilní ochrany obyvatelstva.

Především pro členy COO-ČR v posledních měsících probíhají odborné kurzy Specialista ochrany obyvatelstva. Zapojují se do nich dobrovolníci z různých částí ČR, jsou mezi nimi maminky, tatínkové, synové a dcery, dokonce i babičky a dědečci, kteří si přejí pomáhat s přípravami druhým a i sami chtějí být připraveni.

Tyto kurzy pro nás zajišťuje Ústřední hasičská škola – Bílé Poličany. Dne 11. - 12. 5. 2019 proběhl první kurz Specialista ochrany obyvatelstva. Tohoto kurzu se zúčastnilo 16 lidí. Dne 1. - 2. 6. 2019 proběhl druhý kurz Specialista ochrany obyvatelstva. Tohoto kurzu se zúčastnilo 24 lidí.

Oba kurzy skvěle vedl lektor Ing. Bohuslav Martínek, poskytl srozumitelnou formou spoustu velmi cenných informací a všechny účastníky kurzu skutečně skvěle připravil na závěrečné testy.

Absolventům kurzu bylo zajištěno romantické ubytování přímo v zámeckých prostorách, káva a nealko v zámecké kantýně a také opravdu skvělé jídlo. Touto cestou chceme za to vše poděkovat pracovníkům hotelu Zámek a Ústřední hasičské školy – Bílé Poličany, a především panu řediteli Ing. Martinovi Čížkovi.

Další kurz Specialista ochrany obyvatelstva se bude konat 23. – 24. 11. 2019. Všichni členové COO-ČR z.s. , kteří chtějí zastávat i v roce 2020 nějakou funkci, musí do konce roku absolvovat zdárně tento kurz. Tento kurz je také důležitý z důvodu aktivního působení v obci.

Všichni, kteří zdárně ukončili kurz Specialisty ochrany obyvatelstva, se mohou zúčastnit kurzu Instruktor ochrany obyvatelstva, který se bude konat do konce tohoto roku.

 

 

Podívejte se na video „Civilní ochrana v Dolním Rakousku svým občanům

 

https://www.youtube.com/watch?v=2i-qSUE_7ps&feature=youtu.be

Uvedený odkaz vystihuje podstatu naší práce v COO a problém v České společnosti v obcích a ve městech. Nechápu proto bojkot naší preventivně výchovné práce a lidi kteří dnes rozhodují o životech svých spoluobčanů. 

V obcích a ve městech jsou lidé ve funkcích bez základních vědomostí zákonů o IZS ČR a vyhlášek ochrany obyvatelstva, kteří v 70% nic nedělají ani nepodporují prevenci. Výmluvy na to, že mají hasiče na 10 000 000 obyvatel v ČR je úsměvné. Naše poslání je nastartovat prevenci a přípravu pro co nejvíce občanů do řad dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Není víc co dodat, odkaz hovoří o problému státní správy a stavu ve společnosti. 

 

 

Evakuační zavazadlo - komplet pro přežití na 72 hodin

 Převzatý odkaz z projektu přežití, který doporučuje COO-ČR:

https://m.facebook.com/notes/projekt-p%C5%99e%C5%BEit%C3%AD/evakua%C4%8Dn%C3%AD-zavazadlo-komplet-pro-p%C5%99e%C5%BEit%C3%AD-na-72-hodin/2342113879446799/